O nás

SUNMONT s.r.o. je spoločnosť, ktorá zabezpečuje montáže, inštalácie, revízie elektrických zariadení, dodávky a montáže fotovoltických elektrární, dodávky a montáže trafostaníc, VN/NN prípojok, servis, drobné stavebné práce, obchod a sprostredkovanie obchodu.

Zabezpečujeme dodávky a montáže pre:

 • Trafostanice
 • Transformátory
 • VN / NN rozvádzače
 • VN / NN prípojky
 • Bleskozvody
 • Fotovoltické elektrárne
 • Stroje a el. zariadenia

 Poskytujeme služby :

 • konzultačná a poradenská činnosť
 • kompletný inžiniering energetických stavieb
 • montáž a šéfmontáž
 • opravy a servis
 • zaškolenie obsluhy
 • modernizácie a rekonštrukcie rozvodní
 • revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Uvedené činnosti sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka.

Solárne elektrárne – elektromontáže – inštalácie VN/NN – revízie – stavebné práce